Beta glukan

Beta glukan je přírodní komplexní polysacharid, schopný podporovat obranné reakce organismu proti bakteriálním a parazitárním chorobám.

V krátkosti

Glukan je polymer glukózy, jejíž molekuly jsou spojeny v poloze 1,3 a dále větveny v poloze 1,6. I když jsou biologické účinky glukanu známé již delší dobu, vědci se na něj soustředili až od poloviny minulého století. Více než padesát let výzkumu a tisíce studií prováděných mimo jiné na universitách v Harvardu, Bayloru, Tulane a Kentucky prokázaly, že denní konzumace beta glukanu optimálně stimuluje makrofágy a výsledkem je obranný systém vyladěný na nejvyšší výkon. V literatuře často najdeme protichůdná tvrzení o tom, který typ beta glukanů je nejlepší. Obecně platí, že západní civilizace díky své tradici pečení chleba a vaření piva má historicky přebytek kvasnic a proto se zde glukan izoluje z pekařských kvasinek Sacharomyces cerevisie (také nazývané pivovarské kvasinky). Na druhé straně Dálný východ má dlouhou tradici sbírání nejrůznějších hub, které jsou po tisícetiletí považovány za součást lidového léčitelství. Proto nepřekvapí, že Čína a Japonsko proto izolují glukany především z hub.

Imunomodulační účinky glukanů byly otestovány na široké paletě laboratorních i ostatních zvířat, lze jmenovat ryby, krevety, kuřata, myši, králíky, krysy, morčata, ovce, prasata, krávy a koně. Imunostimulační účinky glukanů jsou tedy jedním z nejobecnějších biologických účinků v celé živočišné říši a dosud nebyl nalezen biologický druh, u kterého by glukan nefungoval, což dále podtrhuje všeobecně prospěšné funkce beta glukanů, neboť tyto biologické aktivity jsou obecným biologickým obranným jevem. Žádný dosud testovaný biologický druh navíc neprojevil po aplikaci glukanu nějaké dlouhodobé škodlivé reakce.

Zatímco polysacharidy jsou již desítky let využívány v řadě zemí pro boj proti infekčním chorobám a proti rakovině, teprve v posledních letech se soustředila pozornost na studium mechanismu jejich účinků. Glukan je součástí buněčných stěn většiny hub a kvasinek, odkud jsou glukany také nejčastěji izolovány. Desítky a stovky studií uskutečněných v posledních desetiletích po celém světě prokázaly, že beta glukan má silné imunostimulační účinky u všech živočišných druhů, u kterých byl testován. Vedle bezobratlých byl beta glukan úspěšně testován u kuřat, myší, krys, králíků, morčat, ovcí, prasat a koní, takže lze oprávněně prohlásit, že beta glukan představuje speciální typ imunomodulátorů, který je aktivní v širokém spektru biologických druhů. Studie vývoje obranných mechanismů pak prokázaly, že beta glukan je evolučně velice starý modulátor obranných reakcí a rozeznání beta glukanu buňkami účastňujícími se obranných mechanismů je jedním z prvních mechanismů, který při evoluci imunity vznikl.

Výzkumný tým pracující na kentucké univerzitě v Louisville po sedmnáti letech výzkumu prokázal nejen imunostimulační účinky beta glukanu, ale především prokázal mechanismus toho účinku. Ukázal se, že beta glukan specificky aktivuje receptor zvaný CR3, což má za následek aktivaci komplementu a spuštění velice komplikované kaskády dějů, zahrnujících jak humorální imunitu (tvorba protilátek či produkce řady důležitých cytokinů), tak i imunitu buněčnou (makrofágy, NK buňky). Glukan stimuluje produkci buněk kostní dřeně, což má za následek zvýšení přísunu imunitních buněk jak do krve, tak i do všech orgánů zúčastňujících se obranných reakcí. Beta glukan tak jednoznačně představuje jeden z nejúčinnějších imunostimulátorů, které jsou na dnešním trhu.

Beta glukan je unikátní přírodní komplexní polysacharid, který podporuje obranné reakce organismu proti bakteriálním a parasitálním chorobám. Více než čtyřicet let výzkumu a stovky studií prováděných na universitách v Harvardu, Bayloru, Tulane a Kentucky prokázaly, že denní konzumace beta glukanu optimálně stimuluje makrofágy a výsledkem je obranný systém vyladěný na nejvyšší výkon. Výsledkem těchto studií je také schválení využívání beta glukanu pro léčbu některých typů nádorových onemocnění (Japonsko, Taiwan).

Beta glukan, přes jeho nepochybně velice silné účinky na imunitní systém, nemůže zvládnout všechno. Preklinické studie prokázaly, že pokud je glukan podáván s další účinnou látkou, jeho imunostimulační vliv se násobí. Tyto nálezy vedly až k sérii klinických zkoušek, které probíhají po celém světě, včetně prestižního amerického výzkumného ústavu Sloan-Kettering, kde právě končí studie využívající beta glukan pro léčbu rakoviny.

Nejnovější výzkumy naznačují, že beta glukan je efektivníi v jiných případech – napomáhá snižovat vysokou hladinu cholesterolu, brání proti negativním účinkům stresových hormonů, kterým jsme v dnešním chaotickém světě vystaveni a pomáhá sportovcům posilovat organizmus při vysoké zátěži.

Jaké má beta glukan účinky?

  • aktivuje makrofágy k odstraňování buněk poškozených radiací
  • funguje jako antioxidační látka
  • hojivé účinky u pacientů v pooperačních stavech
  • snižuje riziko úmrtí na sepsi
  • nebyly nalezeny žádné negativní interakce s podávanými léčivy
  • výrazné prodloužení délky přežívání u pacientů s nádory
  • podporuje organismus při boji s rakovinou

Beta glukan má ale i další účinky. Beta glukan aktivuje makrofágy k odstraňování buněk poškozených radiací a funguje jako antioxidační látka. Řada studií prováděných v celém světě, od Spojených států přes Rusko až po Českou republiku, opakovaně prokázala, že použití glukanu ať profylakticky nebo po ozáření má za následek výraznou podporu krvetvorby. Počet buněk se k normálu vrátí nejdříve v kostní dřeni a posléze se normální počet imunitních buněk objeví i v ostatních lymfoidních orgánech jako je slezina či brzlík.

Nejvíce zájmu je ale v poslední době vynaloženo na klinické studie u lidí. Velká série klinických zkoušek prokázala hojivé účinky glukanu u pacientů v pooperačních stavech, kde podávání glukanu výrazně snižovalo riziko úmrtí na sepsi. Tyto studie dále nalezly optimální dávky a prokázaly bezpečnost dlouhodového podávání glukanu u pacientů po těžkých operacích hrudní a břišní dutiny. Zatímco nebyly nalezeny žádné negativní interakce s podávanými léčivy, pacienti léčení glukanem měli výrazně méně infekcí. Studie z Japonska (kde je glukan povolen jako lék) a Číny dále prokázaly při současném nasazení glukanu a chemoterapie výrazné prodloužení délky přežívání u pacientů s nádory. Studie z posledních třech let probíhající ve dvou amerických univerzitních centrech a na Filipínách se naopak soustředily na vliv beta glukanu při podpoře specifických protilátek zaměřených na nádorové buňky. Předběžné studie ukázaly, že přidání glukanu zvyšuje aktivitu těchto protilátek až trojnásobně.

Odkazy

Náš Beta Glucan

 
 

Kde si můžete náš Beta 1,3D Glucan koupit?

Osobní odběr
Novákových 456/8

Produkty lze vyzvednout pouze
PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ
v době 8:00 – 19:00

 

mapa

Novákových 456/8
180 00 Praha 8 - Libeň

EUC Lékárna
Poliklinika Šustova

 

mapa

Šustova 1930,
148 00 Praha 11

Lékárna
"U Zlatého slunce"

 

mapa

Křižíkova 56 / 159
Praha 8 – Karlín

 

Doporučujeme

Heidelbergova sedmibylinná směs

přírodní bylinná směs na přípravu čaje

Vyčistí žaludek, střeva a detoxifikuje ledviny
Eliminuje nadýmání, problémy s trávením a hemoroidy
Snižuje pocit plnost a pálení žáhy
Zbaví nosního hlenu a podporuje funkci ledvin
Pomáhá při kožních problémech
Podporuje celkovou regeneraci organismu a imunitního systému
Je vhodná pro děti, dospělé i seniory
Může se užívat s jinými léčivy